تماس

می توانید از روش های زیر با ما تماس بگیرید

صفحه اینستاگرام ما به آدرس : farshid_adhami

کانال فرشید ادهمی به آدرس : farshidadhami

آدرس ایمیل : you@farshidadhami.ir
*نکته:این ایمیل مستقیما توسط شخص فرشید ادهمی مطالعه می شود
خواهشمند است ایمیل های اسپم و فاقد مطالب مهم به ایشان ارسال ننمایید

درصورتی که سوالی دارید می توانید به آدرس ایمیل خود سایت ایمیل ارسال کنید

info@farshidadhami.ir

 

فرم تماس با ما فعلا در دسترس نمی باشد